Nieuwetijdskinderen

Nieuwetijdskinderen zijn zich bewust van zichzelf en van hun omgeving en nemen steeds hun eigen intuïtieve gevoel als uitgangspunt voor hun handelen. Ze volgen hun eigen ontwikkelingsweg en stellen ons soms voor raadsels, omdat ze hiermee niet altijd meer in de bekende hokjes passen. Ze hebben een grote gevoeligheid voor indrukken uit de zichtbare en onzichtbare wereld. Dit uit zich onder meer in het aanvoelen van sferen en energieën van anderen. Hun gedrag vormt vaak een spiegel voor de omgeving.

Ze brengen gemakkelijker interesse op voor zaken waar ze van binnenuit voor kiezen en bovenal willen ze in hun eigen prachtige kwaliteiten gezien worden. Kinderen zijn zichzelf; dat is spiritualiteit in het dagelijkse leven!

De mens is een spiritueel wezen, en iedereen beschikt over intuïtieve kwaliteiten, dus feitelijk zijn wij allemaal nieuwetijdskinderen. We zijn ons er alleen niet meer van bewust hoe dit tot uiting komt.
Daarom laten nieuwetijdskinderen ons dit echter steeds duidelijker zien.
Deze kinderen zijn, als het ware, de overbrengers van deze nieuwe tijd.

Één van mijn specialiteiten, zoals ook verwoord in mijn scriptie als afsluiting van mijn opleiding, is de begeleiding en behandeling van nieuwetijdskinderen en hun ouders. Daarin kwam ik tot de conclusie dat het specifieke kenmerk van een nieuwetijdskind is dat het zijn gedrag afstemt op zijn innerlijke belevingswereld. Ze laten zich niet gemakkelijk beïnvloeden door alles wat gangbaar en gebruikelijk is in deze wereld zo als bijvoorbeeld regels en normen. Tot op heden zijn wij rationeel opgevoed en staan ver bij ons gevoel vandaan. Nieuwetijdskinderen echter reageren vanuit hun gevoel en kunnen hierdoor afwijkend gedrag vertonen maar het verschil ten opzichte van de meest gangbare psychische stoornissen is dat een nieuwetijdskind geen blijvend afwijkend gedrag vertoont.

Het probleem wat zich voor kan doen bij een nieuwetijdskind is dat het zich overschreeuwt en als dit niet wordt gehoord of gezien, het zich terugtrekt in zijn schulp. Maar het kan ook andersom, eerst terugtrekken en dan overschreeuwen, een vorm van aandacht vragen. Baby’s uiten dit d.m.v. huilen, de z.g.n. huilbaby’s. De omgeving reageert hier vaak vanuit onmacht op door gebrek aan kennis. Als energetisch therapeut kan ik nieuwetijdskinderen en hun ouders begeleiden ieder in hun eigen proces, waardoor herkenning en erkenning zal plaatsvinden.