Disclaimer

Dit is de website van Praktijk Lavandula, gevestigd te Nistelrode. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Praktijk Lavandula accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en Praktijk Lavandula is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Praktijk Lavandula dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Lavandula dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.