Natuurgeneeskundig/Energetisch

Natuurgeneeskunde is een naam die wordt gegeven aan een heel spectrum van geneeswijzen, die beogen de natuurlijke tendens van het lichaam tot zelfgenezing te activeren en die zich bij voorkeur bedienen van methoden en middelen die in de natuur voorkomen.

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die zich richt op de gehele mens en niet op de zieke delen of de ziekteverwekkers. Het zelfgenezend vermogen van de mens staat centraal evenals de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.

In de visie van de natuurgeneeskunde zijn ziektesymptomen nuttige reacties die duiden op zelfbeschermende en zelfgenezende processen. De behandeling heeft als doel deze processen te stimuleren (te prikkelen), ondersteunen en in goede banen te leiden. Omdat deze natuurlijke processen zo belangrijk worden gevonden, gebruikt de natuurgeneeskunde uitsluitend natuurlijke therapieën, middelen en oefeningen.

De therapie die ik uitoefen wordt Energetische therapie genoemd en houd in dat ik mijn gaven: helderziend, helderwetend, helderhorend, heldervoelend en helderruikend, gebruik om informatie over de hulpvraag van de cliënt te krijgen die nodig is in het proces van de cliënt. Afhankelijk van de informatie die ik krijg, voeg ik energie toe of neem ik overtollige energie weg (blokkades in het lichaam die de energiedoorstroom verhinderen)