Paranormale Therapie
Paranormale Therapie

Praktijk LavandulaIs een eeuwenoude natuurlijke behandelwijze, die in veel culturen voorkomt. De therapie is gericht op het zelfgenezende vermogen van de mens.

Paranormale therapie ontleent zijn bestaansrecht aan de ervaring dat er een universele levensenergie bestaat, ook wel kosmische energie genoemd. De paranormaal therapeut is in staat de universele energie over te dragen op een cliënt en tevens spanningen af te voeren. Hierdoor ontstaat balans en wordt het zelfgenezende vermogen van de cliënt bevorderd.

De paranormale therapie is een veilige natuurlijke behandelwijze waarvan geen negatieve gevolgen bekend zijn. De therapie kan tevens worden ingezet ter ondersteuning van de reguliere gezondheidszorg.

Paranormale energiebehandelingen hebben ook aantoonbare effecten op kleine kinderen en dieren. Hieruit blijkt dat van suggestie of placebo-effect geen sprake is.
Sinds 1993 is de paranormale geneeswijze in Nederland gelegaliseerd. Dankzij de inzet van daadkrachtige beroepsorganisaties en de ontwikkeling van hoogwaardige opleidingen op HBO niveau: de ANZN* en het HJBC*, is professionalisering tot stand gekomen.

De paranormaal therapeut heeft een holistische visie;  de behandeling is niet gericht op ziekte maar op de totale mens. Lichaam, emotie en geest worden als een onlosmakelijk energetische eenheid beschouwd. Ziekte wordt in de paranormale therapie gezien als gebrek aan doorstroming in het gehele energiesysteem. De lichamelijke-, emotionele- en de geestelijke conditie van de cliënt worden tegelijkertijd behandeld.

© i Willems design 2015